Posted by | Nezařazené

Naši předkové nežili v jakémsi cizím neskutečném světě, který se vymykal vší civilizovanosti a harmonii. Naopak, měli své tradice, své zvyky, tisíciletími osvědčené postupy, někdy inovované nápaditými zlepšeními. Měli svůj duchovní život, svoji představu světa, života i smrti Znali koloběh přírody a chápali sami sebe jako jeho nedílnou součást. Nevyužívali přírodu a ona neškodila jim, byli ve vzájemném souladu.

Brutální změna

Příchod tzv. civilizace z východního Středomoří přes antické Řecko a později Řím, současně s nápory primitivních loupeživých germánských kmenů od severu, začaly postupně rozvracet starobylý harmonický řád žití. Sepětí s přírodou bylo označeno za pohanské, mírumilovnost za slabost, obrana vlastního území za odbojnost, nepodřízení se agresorovi za vzpurnost. Dnes nesmíme pěstovat, co chceme, ani kolik chceme, nesmíme chovat domácí zvířata v libovolném počtu. Tradiční mák a konopí jsou označeny za drogy. Horské pastviny zarůstají a vinné sklípky skupují cizinci.

Both comments and pings are currently closed.